Razstava plakatov za sodobni ples na slovenskem Motus in Poster je projekt sestavljen iz treh sklopov. Zajemal je kronološki pregled plakatov do sedaj še neraziskane teme, postavitev in oblikovanje razstave, oblikovanje promocijskih gradiv in kataloga. Pregled oriše zgodovino plakata za sodobni ples na Slovenskem. Povezanost kulturnih vej (sodobni ples in plakat) narekuje podobo, ki celostno obravnava ravnotežje, umeščenost v prostor, čas, povezanost telesa/vsebine z odrom/papirjem, zlati rez v telesu/prelomu.
V sodelovanju z Ano Sinčić.
Mentor: Ranko Novak (diplomsko delo na ALUO)
Bienale vidnih sporočil BRUMEN 2013, Priznanje odličnosti (za plakat)
Nazaj na vrh